Phone0923 840 999 Email lienhe@baovelongviet.vn
  • Bản tin nội bộ

[THÔNG BÁO] SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 12

Bên cạnh công tác thi đua đạt thành tích cao trong phong trào xây dựng tổng công ty bảo vệ Long Việt ngày càng lớn mạnh, thì việc tổ chức các phong trào chăm lo đời sống tinh thần cho CB CNV là một phần không thể thiếu. Xin chúc tất cả nhiều sức khỏe và luôn vững vàng trong gian khó. 
Khi bạn cần sự hỗ trợ từ đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi Liên hệ ngay