Phone0923 840 999 Email lienhe@baovelongviet.vn
  • Tin tức

Tòa án Huyện Bình Chánh

Công ty bảo vệ Long Việt tự hào là đơn vị bảo vệ an ninh, an toàn tài sản cho Công trình tòa án Huyện Bình chánh.

Là nơi thưc hiện chức năng hành pháp theo quy định của pháp luật, Tòa án Bình Chánh mới sẽ là địa chỉ thực hiện mọi thủ tục của nhân dân trên địa bàn. Cơ sở vật chất tốt sẽ là nơi cán bộ viên chức phát huy hết khả năng của mình, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ.
 
Khi bạn cần sự hỗ trợ từ đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi Liên hệ ngay