Phone0923 840 999 Email lienhe@baovelongviet.vn
  • Bản tin nội bộ

Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Bình Chánh

Bảo vệ Công trình Trung Tâm Giáo dục thường xuyên Huyện Bình Chánh.

Bảo vệ Long Việt tự hào là đơn vị bảo vệ an toàn cho Công trình Trung tâm giáo dục thường xuyên Huyện Bình Chánh. 
Nằm gần khu hành chính mới Huyện Bình Chánh, Trung tâm giáo dục thường xuyên Bình Chánh là nơi thực hiện chức năng phổ cập giáo dục,nâng cao dân trí theo đúng chủ trương đường lối của Đàng và Nhà nước..

TT GDTX nhằm tạo điều kiện cho mọi người học tập để có kiến thức phổ thông, vì lý do nào đó mà trước đây chưa hoàn thành kiến thức phổ thông (chưa có bằng tốt nghiệp THPT). Ví dụ như học sinh chưa đậu tốt nghiệp THPT, học sinh lớn tuổi do học gián đoạn, công nhân, cán bộ nhân viên,... 
 
Khi bạn cần sự hỗ trợ từ đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi Liên hệ ngay