Phone0923 840 999 Email lienhe@baovelongviet.vn

 
Công ty bảo vệ hàng đầu tại Việt Nam với hàng loạt các dự án lớn trong cả nước. Bảo vệ Long Việt cung ứng nhiều dịch vụ phong phú: nhận bảo vệ khu vực, vệ sỹ, vệ sỹ áp tải,.. “Thương hiệu Long Việt giờ đây đã trở thành bảo chứng chất lượng cho thương hiệu mang đẳng cấp quốc tế”.
Khi bạn cần sự hỗ trợ từ đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp của chúng tôi Liên hệ ngay