Tầm nhìn sứ mệnh của Long Việt

Tầm nhìn

Phát triển bền vững để trở thành Nhà cung ứng dịch vụ an ninh hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

Nâng cao, cải tiến chất lượng dịch vụ, thực hiện đúng theo tôn chỉ hoạt động của Công ty “Vì cuộc sống bình yên”. Tạo môi trường an ninh, an toàn cho nhân dân và môi trường đầu tư phát triển an toàn.

Giá trị cốt lõi

1. Khách hàng là người trả lương cho chúng ta

– Bạn là người Đại diện của Long Việt.

– Bạn tuyệt đối thực hiện.

2. Phương châm hoạt động

– Quyền lợi và sự tiện ích của khách hàng là nền tảng cho sự tồn tại bền vững phát triển của chúng ta.

3. Ứng xử với khách hàng

– Khách hàng luôn đúng.

– Không có khách hàng sai, chỉ có chúng ta phục vụ chưa tốt.

4. Dịch vụ chính quy chất lượng cao, giá tốt nhất cho mọi thời điểm.

Cam kết từ hệ thống quản lý chất lượng Long Việt

Công ty bảo vệ chuyên nghiệp Long Việt phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ. Nhằm không ngừng nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, đảm bảo lợi ích của cán bộ công nhân viên, lợi ích doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết:

  • Luôn đảm bảo lợi ích hợp lý của khách hàng.
  • Không ngừng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên.
  • Tuân thủ pháp luật và tôn trọng đạo đức kinh doanh.
  • Áp dụng và cải tiến hệ thống quản trị chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

1. Chuyên Nghiệp:

– Đào tạo lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp có phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi.

– Sử dụng các thiết bị an ninh hiện đại phù hợp trong thực thi cung cấp dịch vụ bảo vệ.

– Áp dụng và duy trì hệ thống quản l‎í chất lượng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và trách nhiệm xã hội phù hợp với tiêu chuẩn SA 8000.

2. Hiệu Quả:

– Cung cấp các giải pháp tối ưu, phù hợp nhất để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng.

– Cùng tạo ra giá trị gia tăng thực sự trong hoạt động kinh doanh của khách hàng.

– Góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa tốt nhất cho khách hàng.

3. Tận Tụy:

– Thỏa mãn mọi yêu cầu hợp l‎í của khách hàng.

– Giải quyết nhanh chóng những sự việc xảy ra giảm tối đa thiệt hại cho khách hàng và xã hội.

– Sẵn sàng giúp đỡ khách hàng khi cần thiết hoặc được yêu cầu phù hợp.