Mô Tả Công Việc Và Vai Trò Của Đội Trưởng Bảo Vệ Chi Tiết Nhất

Đội trưởng bảo vệ đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh và an toàn cho một tổ chức hoặc khu vực cụ thể. Với trách nhiệm cao như vậy thì công việc của một đội trưởng bảo vệ sẽ gồm những gì? Hãy cùng Bảo vệ Long Việt tìm hiểu qua bài viết dưới đây bạn nhé.

Vai trò của đội trưởng bảo vệ

Đội trưởng bảo vệ đóng vai trò lãnh đạo và quản lý đội bảo vệ. Vai trò chính của đội trưởng bao gồm:

Vai trò của đội trưởng bảo vệ

 1. Giám sát và quản lý đội bảo vệ: Đội trưởng bảo vệ có trách nhiệm giám sát và quản lý các thành viên trong đội. Đảm bảo rằng đội bảo vệ hoạt động hiệu quả và tuân thủ các quy tắc an ninh và quy trình nội bộ. Điều này bao gồm việc phân công nhiệm vụ, đào tạo và hướng dẫn nhân viên mới và đánh giá hiệu suất.
 2. Xử lý phản hồi và các vấn đề phát sinh: Trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc sự cố an ninh, đội trưởng bảo vệ phải có khả năng phản ứng nhanh chóng. Họ phải biết cách xử lý các tình huống căng thẳng, đảm bảo an toàn cho mọi người có mặt trong khu vực và liên lạc với các cơ quan chức năng khi cần thiết.
 3. Đề xuất, báo cáo và phối hợp công việc: Đội trưởng bảo vệ phải có khả năng đề xuất các biện pháp cải tiến và nâng cao hiệu quả của đội bảo vệ. Cần phải phối hợp với các bộ phận và đơn vị khác trong tổ chức để đảm bảo an ninh và an toàn chung.

Tham khảo: Nhiệm Vụ Của Ca Trưởng Bảo Vệ Trong Công Tác Đảm Bảo An Ninh

Tiêu chuẩn yêu cầu của đội trưởng bảo vệ

Để đảm nhiệm vai trò của một đội trưởng bảo vệ, có những tiêu chuẩn yêu cầu cần được đáp ứng. Các yêu cầu này có thể bao gồm:

Tiêu chuẩn yêu cầu của đội trưởng bảo vệ

 • Kiến thức về an ninh: Đội trưởng bảo vệ cần có hiểu biết sâu sắc về các nguy cơ và mối đe dọa an ninh, cũng như các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro có khả năng áp dụng vào thực tế.
 • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý: Đội trưởng bảo vệ cần có khả năng lãnh đạo, tạo động lực và quản lý đội viên. Họ cần có khả năng phân công nhiệm vụ, đào tạo và hướng dẫn nhân viên, và xử lý hiệu quả các tình huống khó khăn và xung đột trong đội.
 • Kỹ năng giao tiếp: Đội trưởng bảo vệ cần có khả năng giao tiếp tốt, cả trong việc chỉ đạo và tương tác với các bên liên quan. Họ phải có khả năng lắng nghe và hiểu các yêu cầu, phản hồi một cách rõ ràng và hiệu quả, và truyền đạt thông tin một cách chính xác nhất.
 • Kỹ năng quản lý xung đột: Đôi khi, đội trưởng bảo vệ phải đối mặt với các tình huống xung đột hoặc xung đột giữa các bên liên quan. Họ cần có khả năng xử lý xung đột một cách chuyên nghiệp, duy trì sự bình tĩnh và tìm ra các giải pháp phù hợp để đảm bảo an ninh và trật tự.

Mô tả công việc của đội trưởng bảo vệ

Giám sát và quản lý đội bảo vệ

Giám sát và quản lý đội bảo vệ

Lập kế hoạch và phân công công việc:

 • Lập kế hoạch trực, phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên bảo vệ theo ca, khu vực, thời gian.
 • Đảm bảo công việc bảo vệ được thực hiện liên tục, hiệu quả và đúng quy định.

Giám sát hoạt động:

 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát công việc của đội bảo vệ, đảm bảo họ thực hiện đúng nhiệm vụ, quy trình và tác phong.
 • Phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, sai sót trong quá trình bảo vệ.

Đánh giá và khen thưởng:

 • Đánh giá năng lực, hiệu quả công việc của từng nhân viên bảo vệ.
 • Khen thưởng, động viên kịp thời những nhân viên có thành tích tốt.
 • Đề xuất hình thức kỷ luật đối với những nhân viên vi phạm quy định.

Xem thêm: Quy Định Về Tác Phong Bảo Vệ Của Nhân Viên Bảo Vệ Long Việt

Xử lý phản hồi và các vấn đề phát sinh

Tiếp nhận phản hồi:

 • Lắng nghe, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng, ban quản lý, cư dân về công tác bảo vệ.
 • Phân loại, ghi chép và lưu trữ thông tin phản hồi một cách cẩn thận.

Xử lý phản hồi và các vấn đề phát sinh

Giải quyết vấn đề:

 • Phân tích, xác định nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
 • Tìm kiếm giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và nhanh chóng.
 • Báo cáo kết quả xử lý vấn đề cho ban quản lý hoặc người có thẩm quyền.

Báo cáo tình hình:

 • Báo cáo định kỳ về tình hình an ninh, an toàn, các vấn đề phát sinh và giải pháp xử lý cho ban quản lý.
 • Báo cáo đột xuất về các sự kiện, tình huống bất thường xảy ra trong khu vực bảo vệ.

Đề xuất, báo cáo và phối hợp công việc

Đề xuất cải tiến:

 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, phương án nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ.
 • Đề xuất mua sắm, trang bị các thiết bị, dụng cụ cần thiết cho công tác bảo vệ.

Báo cáo công việc:

 • Báo cáo định kỳ về tình hình công tác bảo vệ, bao gồm: kết quả thực hiện nhiệm vụ, các vấn đề phát sinh, giải pháp xử lý và đề xuất cải tiến.
 • Báo cáo đột xuất về các sự kiện, tình huống bất thường xảy ra trong khu vực bảo vệ.

Phối hợp công việc:

 • Phối hợp với ban quản lý, các bộ phận khác trong khu vực bảo vệ để đảm bảo an ninh, an toàn chung.
 • Phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết để giải quyết các vấn đề phức tạp, vượt quá thẩm quyền.

Thực hiện một số công việc hành chính khác

Quản lý hồ sơ, tài liệu:

 • Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ.
 • Cập nhật, bổ sung thông tin hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Quản lý tài sản:

 • Quản lý, sử dụng và bảo quản các trang thiết bị, dụng cụ bảo vệ.
 • Kiểm kê, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị, dụng cụ bảo vệ theo định kỳ.

Lập báo cáo, biểu mẫu:

 • Lập các báo cáo, biểu mẫu theo yêu cầu của ban quản lý hoặc cơ quan chức năng.
 • Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến công tác bảo vệ khi được yêu cầu.

Tham khảo thêm: Nội Quy Bảo Vệ Công Ty Dành Cho Nhân Viên Bộ Phận Bảo Vệ

Quy trình quản lý nhân viên của đội trưởng bảo vệ

Để quản lý hiệu quả đội bảo vệ, đội trưởng cần tuân thủ một quy trình quản lý nhân viên bao gồm các bước sau:

 • Tuyển dụng và đào tạo: Đội trưởng bảo vệ cần tham gia vào quá trình tuyển dụng và lựa chọn nhân viên bảo vệ phù hợp. Sau đó nhân viên mới cần được đào tạo đầy đủ về các quy tắc an ninh, quy trình nội bộ và nhiệm vụ cụ thể.
 • Phân công và giám sát nhiệm vụ: Đội trưởng bảo vệ phải phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong đội và giám sát quá trình thực hiện. Đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ được thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo sự hiệu quả và an to.

Liên Hệ Zalo

Qua bài viết trên có thể thấy đội trưởng bảo vệ đóng vai trò rất quan trọng trong tổ chức, các công việc của họ cũng đa phần áp lực hơn. Tuy nhiên, chỉ cần có cố gắng và tinh thần ham học hỏi thì sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tham khảo: